Susteren.nu

Zuyderland Zorgcentrum Vastrada is te vinden op www.zorgkaartnederland.nl, de landelijke waarderingssite voor de zorg. Mensen die zorg ontvangen van een aangesloten zorgaanbieder of zorginstelling kunnen online hun waardering kenbaar maken over de kwaliteit van deze zorg. Dat gebeurt aan de hand van een aantal criteria. Tevens kunnen ze er een persoonlijke review aan toevoegen. Vastrada scoort daarbij niet onaardig. Wat heet? Het gemiddelde cijfer van de waarderingen van dit jaar is een 8,4. Onderstaand een zinsnede uit een van de reviews. De indiener hiervan beoordeelde op 3 mei jl. de kwaliteit van zorg van Vastrada met een 8,7.

vastrada Lees meer »
Philatelistenvereniging Gelre Gulick Echt-Susteren houdt op woensdag 11 mei 2016 in samenwerking met de Kompenie een informatiemiddag over verzamelen Deze vindt plaats in de Kompenie Marialaan 15 te Susteren van 14.00-17.00 uur. Verzamelaars laten zien hoe ze verzamelen Er wordt informatie gegeven over verkopen en kopen

De volgende verzamel gebieden zijn o.a aanwezig:
Postzegels
Munten
uurwerken
tweede wereldoorlog

Informatie: 046-4492604 Vic Bours

De toegang is gratis.

Het eerste exemplaar van haar nieuwe roman “Een nieuw begin” overhandigde Antoinette Kersten-Peters aan burgemeester Jos Hessels van de gemeente Echt-Susteren. Een nieuw begin is een vervolg op haar eerder verschenen roman Het vergeten kind, maar kan ook als een op zichzelf staand verhaal worden gelezen. De roman vertelt het verhaal van de antropoloog Steven McAllister die niet kan bewijzen dat er in Louisiana eeuwen geleden nóg een volk moet hebben geleefd waar niemand van op de hoogte is. Hij verwaarloost zijn gezin en zijn werk als docent en zoekt vergetelheid in de drank.

Boek Antoinette Burgemeester Echt-Susteren-01 [6172519]
Lees meer »

Openbare plenaire vergadering van de Dorpsraas Susteren in OBS De Springdonk, Schoutlaan 2, Susteren op woensdag 11 mei 2016, 19:30 uur.

Agenda vergadering 11 mei 2016 [5814265]

De Heilige Mis die zal plaatsvinden op kermiszondag 29 mei a.s. zal in een geheel nieuw jasje worden gestoken. Deze mis zal niet traditioneel gevierd worden in een van beide kerken, maar in het feestpaviljoen op het Raadhuisplein, omringd door wederom een prachtige kermis. Lees meer »

Op 7 mei organiseert Lazy Daisy een open dag ter gelegenheid van het starten van Lazy Daisy Yoga, Mindfulness & Psychologie in Sportcentrum Susteren.

Yogalessen
Zowel krachtige, dynamische als meditatieve lessen zijn er om aan te sluiten bij jouw ontwikkeling en behoefte. Voordelen van regelmatige beoefening beperken zich niet alleen tot een lenig en sterk lichaam, maar dragen bij tot een ontspannen, evenwichtige levenshouding. Vanaf 2 mei verzorgen wij elke maandagavond om 17:30 een yogales van 1 uur en 15 minuten in Sittard. Op andere dagdelen geven wij les in Susteren. Kosten: 7,50 euro en 55+ 6,50 euro per les. Schrijf je je in op de open dag op 7 mei, dan krijg je korting! Lees meer »

Helaas hebben de besturen van buurtvereniging Opkoye en Munsterveld het besluit moeten nemen de activiteiten op Koningsdag, woensdag 27 april a.s., niet te laten doorgaan. De weersvooruitzichten zijn te slecht om de optocht en de spellenmiddag, beide openlucht activiteiten, te laten doorgaan. Het moet een dag van gezelligheid en vrolijk spelende kinderen zijn, niet van bibberende en kleumende kinderen. Het doet pijn om na 23 en respectievelijk 24 jaar dit festijn te hebben georganiseerd, dit jaar het geheel niet te laten doorgaan. Lees meer »

Voor zondag 1 mei a.s. staat een thema-rondleiding gepland voor een bezoek aan de Schatkamer ’t Stift en de H. Amelbergabasiliek in Susteren. De rondleiding begint met een korte videopresentatie en een bezoek aan de schatkamer. Daarna wordt de rondleiding vervolgd in de basiliek.

Amelberga Jan van Steffenswert 1510
Lees meer »

Tijdens de H. Mis van 11.00 uur op zondag 1 mei a.s. in de H. Amelbergabasiliek, is de muzikale omlijsting van deze viering in handen van een viertal jonge vocale solisten. Naast klassieke muziek zingen Anja, Claudia en Jenny ook liederen met hedendaagse teksten. Deze zijn al te beluisteren voor aanvang van de eucharistieviering. De meimaand is de Mariamaand bij uitstek. Daarom zal tijdens de dienst het Ave Maria worden gezongen door Cécile. Cécile zal verder ook enkel vioolsolo’s ten gehore brengen. Ad Gijzels begeleidt de uitvoerenden op het historische Weidtmann-orgel van de basiliek en op piano.

solistenconcert 010516

Voortvloeiend uit de succesvolle geschiedenis die Quramitry als band en mini-orkest heeft gehad, kwam halverwege 2015 het idee en het gevoel om op zoek te gaan naar een bredere profilering. Lees meer »

Woensdag 27 april a.s. worden in Susteren, in het kader van Koningsdag 2016, door de buurtverenigingen Opkoye (Heide) en Munsterveld, weer allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor de Susterense jeugd in de basisschoolleeftijd. Munsterveld tekent voor de 25-ste keer voor de organisatie en Opkoye gaat het zilveren jubileum vieren in 2017.

fietstocht2-455382.jpg
Lees meer »

Voor de 43-ste keer wordt zondag 17 april a.s. in de kern van het kerkdorp Dieteren de Voorjaarsmarkt georganiseerd. Lees meer »

Hoofdsponsors van Susteren.nuInfo adverteerders

Zelfstandige ondernemers, bedrijven, instellingen en kantoren kunnen adverteerder c.q. sponsor worden van deze lokale website. Ook bestaat de mogelijkheid om hoofdsponsor te worden.

Neem contact op met de redactie via info@susteren.nu en vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden en kosten.

Vraag & Aanbod

Marktplaats.nl, maar dan in het klein. Voor het plaatsen van een advertentie (incl. foto) vragen wij een kleine vergoeding van € 3,-. Advertenties en foto’s kunnen aangeleverd worden via info@susteren.nu.

Familieberichten

Geboortes, overlijdensberichten en andere familieberichten (huwelijk, jubileum, geslaagd, heilige communie e.d.) kun je mailen naar info@susteren.nu.

Wonen in Susteren

Susteren heeft een bloeiend verenigingsleven, veel winkels en voorzieningen en is omringd door groen. Niet verwonderlijk dat ‘de groene taille’ grote aantrekkingskracht uitoefent op mensen die op zoek zijn naar een woning.

Op Susteren.nu vind je een actueel overzicht van woningen die in Susteren te koop staan, voor zover doorgegeven door de betreffende makelaars.