Over Susteren

Susteren/Zöstere is een stad in de gemeente Echt-Susteren, provincie Limburg. De stad telt op 1 januari 2008 7.384 inwoners en heeft een oppervlakte van ongeveer 28,34 km².

PREHISTORIE
De oudste archeologische vondsten in Susteren dateren uit de prehistorie. Zo is gebleken dat in de wijk “In de Mehre” een nederzetting uit de IJzertijd moet zijn geweest. Die werd mogelijk voorafgegaan door bewoning tijdens de Bronstijd. Uit de Romeinse periode (na het begin van de jaartelling) zijn in Susteren en omgeving diverse vondsten gedaan. Sporen uit de 5e en 6e eeuw ontbreken echter nog in deze regio. Ook onder de resten van middeleeuwse abdij werden sporen van eerdere bewoning gevonden: uit de IJzertijd en Romeinse tijd.

In de jaren vijftig van de 20e eeuw is aan de noordzijde van de middeleeuwse kern van Susteren een Romeins grafveld gevonden, dat hier mogelijk bij hoorde. Ook elders zijn in Susteren archeologische sporen gevonden. Mogelijk maakte het in de achtste eeuw door Pepijn aan Willibrord geschonken landgoed deel uit van een Romeinse villa.

HISTORIE
In 714 werd door Pepijn van Herstal een abdij gesticht in Susteren. De huidige St. Amelbergabasiliek gaat terug op de latere romaanse kerk van deze abdij.

De schepenen van Susteren komen voor het eerst voor op 14 september 1260. Susteren verkreeg al in 1276 stadsrechten Reinoud I van Gelre. De oudste akte van de schepenbank is van 29 december 1312. Tot 1801 was Susteren hoofdplaats van het Landdekenaat Susteren.

Susteren is onderverdeeld in de wijken en buurten Heide, Mariaveld, In de Mehre, Middelveld en Munsterveld. Daarnaast hoort de landelijke buurtschap Baakhoven bij Susteren.

Vroeger kende Susteren een groot rangeerterrein dat vooral gebruikt werd voor het rangeren van kolenwagons uit de mijnen van Zuid Limburg. Dit rangeerterrein is jaren geleden gesloten en sinds 2006 gesloopt. Susteren heeft wel nog een NS-station.

OUD-BURGEMEESTERS
> Gijzels
> A.G.J. van Goethem (CDA) 1981
> Hans (J.A.G.) van Mierlo (PvdA), laatste burgemeester van Susteren tot opheffing per 01-01-2003.
> Ed Schaftenaar (VVD), 1 januari 2003 (fusie gemeente Echt-Susteren) tot 1 mei 2008 (pensioen).

 


Ook hier adverteren?


Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer