Dorpsraad

Agenda Openbare Plenaire Vergadering Dorpsraad Susteren d.d. 7 maart 2018

Openbare plenaire vergadering 103
OBS De Springdonk, Schoutlaan 2, Susteren op woensdag 7 maart 2018, 19:30 uur 

Agenda

 1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda.
  1. Overlijden Piet Stoffels;
  2. 10-jarig bestaan DR;
  3. Notulist ter vervanging secretaris;
  4. Schaatsen op het Raadhuisplein.
 1. Vaststellen notulen vergadering 7 februari 2018.                                                                                                       
 2. Ingekomen en verzonden post / e-mails:
  Overzichtslijst poststukken 1 feb. t/m 5 mrt. 2018;

       4 Fnanciën:
        Financieel overzicht t/m 7 mrt.  2018;
        Verslag Kascontrolecommissie 2017;
        Decharge bestuur.

        5. Gebiedsvisie Susteren Plus.
        Centrumplan:
        1) Stand van zaken;
        2) Conclusie schouw circulatie Willibrordusplein;
        3) Parkeerverboden Bleekwal & Marktstraat.

        Werkgroep (WG) Verkeer:
        1) Verbreding A-2, Buurtenplatform:
             a) Stand van zaken;
             b) Voortgang. 

        2) Ontwikkelingen VDL/NedCar;
             a) Stand van zaken;
             b) Voortgang. 

        3) Mobiliteitsplan Provincie.
        Feedback overleg 1 mrt 2018 met dhr. Dirks over het OWN.

        6. Voortgang WG “Tunnelvisie”.
             a. Stand van zaken werving fondsen;
             b. Voortgang.

        7. Voortgang Ontwikkelingen Sociaal Domein.
             Voortgang.

         8. Voortgang Burgerinitiatieven Duurzaamheid.
              a. Energiemarkt 17 mrt 2018;
              b. Voortgang.

         9. Revisie Things_to_Do lijst, à versie V28_24_02_2018.

       10. Rondvraag.   

        11. Sluiting.

|Doorsturen


Ook hier adverteren?


Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer