Dorpsraad

Uitnodiging openbare plenaire vergadering Dorpsraad Susteren op 4 oktober

Openbare plenaire vergadering  98. Deze vindt plaats op woensdag 4 oktober in OBS De Springdonk, Schoutlaan 2, Susteren. Aanvang 19.30 uur.  

Agenda

 1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda.
 2. Vaststellen notulen vergadering 6 september 2017.
 3. Ingekomen en verzonden post / e-mails:
  a. Overzichtlijst poststukken 1 sept. t/m  2 okt. 2017;
 4. Financiën:
  a. Financieel overzicht sept.  t/m  2 okt.  2017;
 5. Gebiedsvisie Susteren Plus.
  a. Centrumplan:
      1. Voortgang.
  b. Werkgroep (WG) Verkeer:
      1. Verbreding A-2, Buurtenplatform:
          a. Overleggen 10 okt & 28 nov;
          b. Inloopavonden 26 & 27 sept;
          c. Brief Waterschap over RWZI;
          d. Aanpassingen Geleenbeek;
          e. Voortgang.
      2. Landbouwverkeer.
      3. Ontwikkelingen VDL/NedCar;
          a. PIP overleggen;
          b. Voortgang.
 6. Voortgang Armand’s “Tunnelvisie”.
      A. Stand van zaken;
      B. Brief aan provincie;
      C. Project- en Stappenplan;
      D. Nieuwe Menswel ondersteuner;
      E. Voortgang.
 7. Voortgang Wensbus Echt-Susteren
     A. Overleg bestuur 28 sept;
     B. Werving vrijwilligers;
     C. Informatieavonden;
     D. Voortgang.
 8. Voortgang Ontwikkelingen Sociaal Domein.
     A. Werkbezoek zorgcoöperatie Horst-America.
 9. Voortgang Burgerinitiatieven Duurzaamheid.
    A. Resultaat Energiemarkt 30 sept;
    B. Voortgang.
 10. Things_to_Do lijst, versie V27_24_02_2017.
 11. Rondvraag.                                                                                                                                
 12. Sluiting. 
|Doorsturen


Ook hier adverteren?


Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer