Dorpsraad

Agenda Openbare plenaire vergadering de Dorpsraad 7 juni 2017

Openbare plenaire vergadering 96 OBS De Springdonk, Schoutlaan 2, Susteren op woensdag 7 juni 2017, 19:30 uur

Agenda

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda.
2. Vaststellen notulen vergadering 3 mei 2017.
3. Ingekomen en verzonden post / e-mails: A. Overzichtlijst poststukken 1 mei t/m 1 juni 2017;
4. Financiën: A. Financieel overzicht mei/juni 2017;
5. Gebiedsvisie Susteren Plus. A. Centrumplan: 1) Tekeningen Centrumplan; 2) Overleg 28 aug. 2017; 3) Voortgang.

B. Werkgroep (WG) Verkeer: 1) Verbreding A-2, Buurtenplatform: a) Overleggen in mei; b) Rapporten lucht en geleuid; c) Stavaza Waterschap over RWZI; d) Voortgang.

2) Ontwikkelingen VDL/NedCar; a) PIP overleggen in mei; b) Overlast klachten Stationsbuurt; c) Voortgang.

6. Voortgang Armand’s “Tunnelvisie”. A. Overleg scholen 15 mei; B. Overleg 1 juni wethouder Pustjens; C. Betrokkenheid kunstenaars; D. Stappenplan..
7. Voortgang Wensbus Echt-Susteren.
A. Overleg bestuur 24 apr. & 1 juni;
B. Provinciale subsidie voortgang;
C. Informatie vrijwilligers;
D. Opzet Wensbus-organisatie. 

8. Voortgang Ontwikkelingen Sociaal Domein.
9. Voortgang Burgerinitiatieven Duurzaamheid.
10. Voortgang Informatieavond Externe Veiligheid.
11. Things_to_Do lijst, versie V27_24_02_2017.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

|Doorsturen


Ook hier adverteren?


Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer