Dorpsraad

Agenda Openbare vergadering Dorpsraad Susteren d.d. 3 mei 2017

Openbare plenaire vergadering  95. Locatie: OBS De Springdonk, Schoutlaan 2, Susteren op woensdag 3 mei 2017, 19:30 uur. 

Agenda

 1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda.
 2. Vaststellen notulen vergadering 5 april 2017.  
 3. Ingekomen en verzonden post / e-mails:
  1. Overzichtlijst poststukken 1 apr. t/m  1 mei 2017;
  2. Uitspraak Hoge Raad huishoudelijke hulp.
 4. Financiën
        a. Financieel overzicht apr./mei 2017
 5. Gebiedsvisie Susteren Plus.    
        A. Centrumplan:
             1) Overlastklachten bewoners Feurthstraat;
             2) Voortgang.

                B. Werkgroep (WG) Verkeer:
                     1) Verbreding A-2, Buurtenplatform:
                          a. Overleggen in april;
                          b. Stavaza Waterschap over RWZI;
                          c. Voortgang.

                     2) Ontwikkelingen VDL/NedCar;
                          a. PIP overleggen in april;
                          b) Overlast klachten Stationsbuurt (o.a. Dhr. Rover)
                          c) Voortgang.

       6. Voortgang Armand’s “Tunnelvisie”.
                A. Voortgangsoverleg  24 apr. 2017;
                B. Overleg scholen;
                C. Stappenplan;
                D. Betrokkenheid gemeente & provincie.

       7. Voortgang Wensbus Echt-Susteren.
                A. Oprichting stichting LES, notaris;
                B. Provinciale subsidie voortgang;
                C. Informatie vrijwilligers;
                D. Voorbereiding Wensbus-organisatie.

        8. Voortgang Ontwikkelingen Sociaal Domein.

        9. Voortgang Burgerinitiatieven Duurzaamheid.

       10. Voortgang Informatieavond Externe Veiligheid.

       11. Things_to_Do lijst, versie V27_24_02_2017.

       12. Rondvraag.          

       13. Sluiting. 

|Doorsturen


Ook hier adverteren?


Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer