Nieuws

Kerk-TV cluster Susteren

Op zondag 15 oktober a.s. gaat Kerk-TV cluster Susteren definitief van start. Ter gelegenheid daarvan zal  vanaf 11.00 uur een korte plechtigheid plaatsvinden in de kerk van de H. Johannes de Doper te Nieuwstadt, waarbij de apparatuur officieel in gebruik genomen wordt. Daarbij zal kort worden stil gestaan bij de totstandkoming en het nut van dit medium voor de minder mobiele medemens binnen en buiten het cluster Susteren.

Met Kerk-TV wordt het mogelijk om heilige missen en culturele evenementen vanuit kerken binnen het cluster Susteren via een YouTube kanaal (ktvclustersusteren) thuis in de woonkamer te volgen. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Wel dient men te beschikken over een internetverbinding en over een smart TV, computer, tablet of smartphone. Ook met een gewone TV met een vrije HDMI-aansluiting is het mogelijk om de uitzendingen te bekijken. In dat geval is er een extra kastje nodig dat tegen kostprijs via het kerkbestuur verstrekt en aangesloten gaat worden.

De uitzendingen van Kerk-TV kunnen zowel live als achteraf bekeken worden en zullen ook buiten de thuissituatie ingezet gaan worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bejaardenhuizen en zorginstellingen. Verder kunnen overwinteraars er gebruik van maken om de band met hun parochie en woonplaats te behouden. Tenslotte kan Kerk-TV op verzoek ook ingezet worden om emigranten of familieleden die lichamelijk niet meer in staat zijn om hierbij lijfelijk aanwezig te zijn, deel te laten nemen aan uitvaartdiensten, huwelijksmissen of culturele evenementen die plaatsvinden in de diverse kerken binnen het cluster Susteren. De uitzendingen zijn ook te zien op Loes TV.

U kunt nu al iedere zondag om 11:00 uur de H.Mis volgen via: “ktvclustersusteren”

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het kerkbestuur van het cluster Susteren of met het parochiecomité in uw woonplaats.

 

|Doorsturen


Ook hier adverteren?


Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer