Nieuws

Lintje voor Angelique Heijen uit Susteren

Angelique Heijnen uit Susteren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar maatschappelijke verdiensten:

Angelique is werkzaam bij de vakgroep Metamedica van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht. In haar vrije tijd is zij onder meer als vrijwilliger actief bij schutterij St. Martinus Born, waarbij zij van 2005 tot en met 2015 de rol van secretaris bekleedde.
 
Zij biedt niet alleen de nodige (secretariële) ondersteuning binnen de schutterij (1997-heden). In haar functie als marketentster begeleidde en enthousiasmeerde zij in de loop der jaren tevens verschillende jeugdige marketentsters.
 
Het kersverse lid in de Orde van Oranje Nassau maakt zich ook verdienstelijk voor de Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o. Reeds op jonge leeftijd toonde ze bijzondere interesse in de geschiedenis van Susteren. Zo zocht zij contact met de bevrijder en ereburger van Susteren, majoor John Evans. Regelmatige briefwisseling, telefonisch contact en persoonlijke ontmoetingen met de majoor volgden. In 2008 werd zij lid van de Major club, een werkgroep onder auspiciën van de Stichting 4 Mei Herdenking Echt-Susteren, die zich onder meer ten doel stelt het gedachtegoed van wijlen majoor Evans in stand te houden en uit te dragen. Mede hieraan gerelateerd is decoranda lid van de Stichting 4 Mei Herdenking Echt-Susteren (2003-heden) en contactpersoon van de herdenkingsbijeenkomst van de op het kerkhof in Born begraven Britse militairen (2013-heden).
 
In het verleden maakte Angelique deel uit van de commissie PR van de Heiligdomsvaart Susteren.
 
Foto: Jan Valentijn
 
|Doorsturen


Ook hier adverteren?


Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer