Nieuws

Uitreiking Cultuurprijs Echt-Susteren 2017

Zondag 21 januari a.s. zal wethouder Peter Pustjens de Cultuurprijs 2017 van de gemeente Echt-Susteren uitreiken . De prijs, bestaande uit een oorkonde en een bronzen kunstwerk, zal worden uitgereikt  tijdens een feestelijke bijeenkomst in de burgerhal van het gemeentehuis. 

De Cultuurprijs Echt-Susteren werd vier jaar geleden ingesteld door het gemeentebestuur. Zoals ook elders, zijn er binnen onze gemeente tal van mensen, die voor cultuur in de breedste zin van het woord, in touw zijn. Waar het de taak is van de gemeente om zorg te dragen voor de leefbaarheid in onze kernen, wordt cultuur ingevuld door inwoners zelf op basis van o.a. traditie, folklore, geschiedenis, muziek en theater, dans en beeldende kunst. Het gemeentebestuur faciliteert, stimuleert en subsidieert deze cultuuraspecten.

De betrokkenheid van deze vrijwilligers is meestal tweeledig. Enerzijds zijn ze zelf actief, door bijvoorbeeld toneelspelen, koorzang, bestudering van de lokale geschiedenis of muziekbeoefening (al dan niet in verenigingsverband ). Anderzijds zorgen zij voor culturele vorming van de jeugd. 

Met deze cultuurprijs wil het gemeentebestuur haar waardering uitspreken en vrijwilligers een pluim op de hoed steken. Ook wil zij hen stimuleren hier vooral mee verder te gaan. De naam van het bronzen  beeldje, het Zwingelke, geeft in deze dan ook nog eens een symbolische betekenis aan het kunstwerk. Het kunstwerk is van de hand van kunstenaar Lei Hannen.

Ook voor 2017 zijn personen en organisaties voorgedragen voor de Cultuurprijs Echt-Susteren. Drie genomineerden zijn uiteindelijk door een onafhankelijke jury voorgedragen, te weten mevrouw Nathalie Meevissen uit Dieteren, mevrouw Annie Schreuders-Derks uit Susteren en Stichting Tiba uit Nieuwstadt. 

De organisatie rondom de cultuurprijs is in handen van de Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren en vindt plaats op zondag 21 jnauari a.s. om 14.00 uur in het gemeentehuis te Echt. Iedereen is vanaf 13.30 van harte welkom. De muzikale omlijsting van de uitreiking komt voor de rekening van een saxofoonkwartet van Fanfare St. Joseph – Pey en de Vocale Groep Trinity uit Susteren. Vriendelijk verzoek om uw komst te melden via de Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren: Ad.gijzels@gmail.com 

 

Door Cor Voorter

|Doorsturen


Ook hier adverteren?


Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer